Biuletyn Sądeckiego UTW nr 55

W tym numerze Biuletynu można przeczytać m.in. o ciekawych inicjatywach i pomysłach realizowanych przez słuchaczy Sądeckiego UTW, o ich zaangażowaniu w życie społeczne i kulturalne miasta i regionu. Swoimi działaniami sądeccy seniorzy potwierdzają, że jak najdłuższa aktywność społeczna, edukacyjna, fizyczna sprzyja zdrowemu i pogodnemu starzeniu się.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 55 - PDF