O projekcie

 

AKTYWNI SĄDECCY SENIORZY

projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Od dziecięciu lat Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku podejmuje działania zmierzające do aktywizacji osób starszych,promowania idei uczenia się przez całe życie, tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi pasji, hobby w gronie osób o podobnych zainteresowaniach, a także pomocy osobom w przystosowaniu się do nowej sytuacji po przejściu na emeryturę.Oferta edukacyjna SUTW rok rocznie ulega rozszerzeniu ze względu na liczbę zainteresowanych osób. (Stow. zrzesza ponad 350 os. w wieku emerytalnym, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców powiatu nowosądeckiego oraz miasta N. Sącza) oraz duże zróżnicowanie potrzeb osób starszych. W oparciu o wieloletnie doświadczenie Stowarzyszenia, konsultacje z jego członkami  zaplanowano następujące kierunki działania:

1/ Blok edukacyjny w ramach którego zaplanowano różnego rodzaju wykłady oraz zajęcia warsztatowe tj.seminarium z fizjoterapii, językowe ( niemiecki i francuski), językoznawstwo, dziennikarskie, psychologiczne, warsztaty dotyczące UE i prawno-obywatelskie

2/ Blok kulturalny w ramach którego zaplanowano warsztaty muzyczno-teatralne, plastyczne, decupage, fotograficzne, literacko-sceniczne, rękodzieła artystycznego

3/ Blok sportowy w ramach którego zaplanowano zajęcia gimnastyczne na sali, warsztaty taneczne, pilates, aguaerobik, body ball,

4/ Blok wydawniczy w ramach którego zostanie wydany: Biuletyn SUTW oraz dodatek Senior do Dobrego Tygodnika Sądeckiego

 

https://asos2014.mpips.gov.pl/assets/uploads/asos2014/asos_logo_kolor.jpg

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW