Akademia Aktywnego Seniora

 

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

w okresie od 1 października 2012 r. do 31 maja 2013 r. realizuje projekt pn:

Akademia Aktywnego Seniora - oferta edukacyjna Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla osób starszych, mieszkańców Sądecczyzny dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych (ASOS)

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia- mieszkańców Miasta Nowego Sącza, Powiatu Nowosądeckiego, Powiatu Limanowskiego i Powiatu Gorlickiego.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia pozwoli wzbogacić dotychczasowy program edukacyjny Sądeckiego UTW o szereg nowych zajęć (m.in. w roku akademickim 2012/2013 będzie utworzona nowa sekcja – psychologiczna, w ramach której planowane są wykłady audytoryjne oraz specjalistyczne, nowością będą też warsztaty skierowane głównie do mężczyzn 60+ a także ich wnuków, którzy będą mogli przychodzić i uczestniczyć w zajęciach, wspólnie ze swoim dziadkami, rozwijać wspólne zainteresowania i pasje) oraz rozszerzyć jego ofertę na powiat limanowski i gorlicki.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie, konsultacje z członkami Stowarzyszenia, oczekiwania osób starszych oraz ich wnioski zaplanowano następujące kierunki działania:

I. Akademia Umysłu - to seria różnorodnych zajęć rozwijających możliwości umysłu osób w wieku starszym i zachowanie równowagi psychicznej. W ramach Akademii odbędą się różnego rodzaju wykłady oraz zajęcia warsztatowe. Będą to m.in. warsztaty językowe (angielski, niemiecki, esperanto), komputerowe, językoznawcze, a także psychologiczne.

II. Akademia Ruchu - głównym założeniem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch fizyczny. W jej skład wchodzą wykłady oraz szeroki wachlarz zajęć ruchowych: usprawniających na basenie, gimnastyczna na sali, warsztaty taneczne tai chi, joga, nordic walking oraz zajęcia „zdrowy kręgosłup” z rehabilitantem.

III. Akademia Zdrowia i Urody- spotkania, które będę miały na celu wyrobić nawyk dbania o zdrowie i o urodę ciała. Odbędzie się cykl prelekcji, a także 3 dniowy wyjazd integracyjny dla seniorów z terenu 3 powiatów, podczas którego odbędą się warsztaty dotyczące m. in. zdrowego gotowania. Wyjazd będzie zorganizowany w Gospodarstwie Pasiecznym "Sądecki Bartnik" w Stróżach, gdzie na uczestników będzie czekać mnóstwo zajęć edukacyjnych.

IV. Akademia Podróżnika i Majsterkowicza - jest dedykowana przede wszystkim Panom, ale będą mogły brać w niej udział także Panie. W ramach niej odbędą się wykłady, warsztaty rzeźbiarskie, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty fotograficzne.

V. Biuletyn Sądeckiego UTW - zostanie opracowany kwartalnik, poświęcony inicjatywom podejmowanych przez sądeckich seniorów ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niniejszego projektu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych seniorów, słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także mieszkańców Miasta i Powiatu Nowosądeckiego oraz Powiatu Limanowskiego i Gorlickiego do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Sądeckiego UTW, przy ul. Jagiellońskiej 18 w Nowym Sączu lub pod numerem telefonu 18/443 57 08.

Informacji udziela: Mariola Ogorzałek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW