[02-09-2019] Projekt "Aktywni Sądeccy Seniorzy".

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r. projekt „Aktywni Sądeccy Seniorzy", który skierowany jest do  osób starszych, w wieku 60+ z terenu miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie).

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

  • 2 spotkania integracyjne „SĄDECCY SENIORZY AKTYWNI RAZEM”
  • 12 wykładów otwartych
  • 8 spotkań informacyjno-integracyjnych „Latający Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku” na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, podczas których omawiane będą instytucje i formy wsparcia  i aktywizacji seniorów
  • warsztaty aktywności umysłowej dla słuchaczy Sądeckiego UTW (z zakresu komunikacji interpersonalnej,  rozwoju osobistego i budowania pozytywnego wizerunku oraz zasad prawidłowego odżywiania)
  • wydanie publikacji edukacyjno-informacyjnej „st–AR-t. Poradnik Aktywności Ruchowej”
  • warsztaty aktywności ruchowej dla słuchaczy Sądeckiego UTW (zdrowy kręgosłup, gimnastyka, aqua aerobik)

 

Aktualizacja projektu "Aktywni Sądeccy Seniorzy" w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego - 2.10.2020

Aktualizacja 2 projektu "Aktywni Sądeccy Seniorzy" w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego - 2.11.2020

 

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć i zasad rekrutacji dostępne w Sekretariacie SUTW.

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego