[14-03-2019] „Seniorze, obudź w sobie artystę! - program edukacyjno-artystyczny dla seniorów Nowego Sącza.

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku od 11 marca realizuje projekt Seniorze, obudź w sobie artystę! - program edukacyjno-artystyczny dla seniorów Nowego Sącza".

Projekt ma za zadanie upowszechniać edukację kulturalno-artystyczną wśród seniorów i  rozwijać kompetencje kulturowe i zdolności artystyczne uczestników działań. Projekt jest skierowany do słuchaczy sądeckiego UTW tj. osób starszych (w wieku 50 +) będących mieszkańcami Nowego Sącza. Działania zaplanowane w ramach zadania dadzą seniorom możliwość: ubogacenia wiedzy o kulturze, rozwijania artystycznych talentów i zainteresowań pod okiem profesjonalnych instruktorów oraz wykształcenia kompetencji kulturowych, umiejętności odbioru sztuki jak i większej świadomości estetycznej.

W ramach projektu odbywają się:

  • wykłady otwarte z zakresu kultury, sztuki i historii prowadzone przez artystów, wykładowców uniwersyteckich, specjalistów w swoich dziedzinach;
  • warsztaty artystyczne: „rysunek i malarstwo”, „techniki kreatywne”,  „okiem artysty- fotografia”, „dziennikarstwo” prowadzone przez profesjonalnych instruktorów;
  • warsztaty aktywizujące: „ekspresja w tańcu” prowadzone przez instruktorów tańca;

"Seniorze, obudź w sobie artystę! - program edukacyjno-artystyczny dla seniorów Nowego Sącza"

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.