[07-02-2019] Informacje o planowanych zapisach na II semestr zostaną podane na wykładzie audytoryjnym w marcu.

Informacje o planowanych zapisach na II semestr zostaną podane na wykładzie audytoryjnym w marcu. Zmiana wynika z przedłużających się terminów rozstrzygnięć konkursów o dofinansowanie, w których ubiegamy się o środki finansowe na zajęcia dodatkowe.