[31-10-2018] Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie - 23 października.

23 października 2018 odbył się wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dla grupy sądeckich seniorów - słuchaczy SUTW.  Pomysłodawczynią wyjazdu była dr Ewa Koszowska - pracownik Centrum oraz wykładowca Instututu Nauk Geologicznych UJ, od lat przeprowadzajaca wykłady także dla słuchaczy Sądeckiego UTW. 

W ramach wyjazdu seniorzy zwiedzili: Centrum Edukacji Przyrodniczej  - Dział Geologiczny i Zoologiczny, Centrum Synchrotronowe "Solaris" oraz Instytut Nauk Geologicznych UJ.

fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. E.Cabak
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski

Wyjazd edukacyjny odbył się w ramach projektu "Kultura dostępna dla seniora - program kulturalno-edukacyjny dla sądeckich seniorów". Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.