[25-06-2018] Awaria linii telefonicznej.

Niestety, wciąż  trwa awaria linii telefonicznej i nie ma możliwości kontaktu telefonicznego z sekretariatem SUTW. Według informacji, które zostały przekazane przez operatora sieci, uszkodzenie infrastruktury zostanie wkrótce naprawione.