[14-06-2018] Zapisy na nowy rok akademicki - od 15 czerwca do 31 lipca.

W piątek 15 czerwca Stowarzyszenie Sądecki UTW rozpoczyna rekrutację na nowy rok akademicki.

Warunkiem zapisania się na nowy rok akademicki jest:

 • własnoręczne wypełnienie i podpisanie wymaganych formularzy zapisów
 • uiszczenie składki członkoskiej stowarzyszenia, która na rok akademicki 2018/2019 wynosi 130 zł
 • wypełnienie deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia SUTW (tylko osoby, które zapisują się na UTW po raz pierwszy)
 • dostarczenie zdjęcia do legitymacji słuchacza 

Dokumenty są dostępne w Sekretariacie SUTW.

Przy zapisach zostaną Państwo poproszeni także o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej planowanych na nowy rok warsztatów i zajęć ruchowych. Zachęcamy również gorąco do zapoznania się ze statutem stowarzyszenia (klik). Przypominamy, że sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00. Przypominamy zarazem, iż zapisy w tym roku potrwają do 31 lipca! 

W roku akademickim 2018/2019 są do wyboru następujące sekcje wykładowe:

 • medyczno-psychologiczna, która  obejmuje zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, znaczenia ruchu dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej, nowoczesnych metod diagnozowania chorób;
 • kulturoznawcza, która obejmuje zagadnienia związane z różnorodnymi formami działań twórczych w dziedzinach literatury, historii sztuki, muzyki, filmu, teatru itp;
 • przyrodniczo-geograficzna, która jest nakierowana na zagadnienia związane z ochroną środowiska, geografią, geologią, przyrodą, botaniką; 

oraz dwie nowe:

 • turystyczno-krajoznawcza na której spotkania będą zapraszani podróżnicy oraz przewodnicy prezentujący i promujący piękno zarówno Sądecczyzny jak i różnych interesujących miesc w Polsce bądź na świecie.
 • historyczna  tworzona wspólnie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką  w Nowym Sączu, Fundacją Nomina Rosae oraz sądeckimi historykami. 

  Wykłady tej sekcji będą obejmować szeroko pojętą tematykę historyczną ze szczególnym uwzględnieniem osobistości i wydarzeń związanych z regionem. Planowane jest, że zajęcia tej sekcji będą się odbywać w godzinach popołudniowych w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu).

Przy zapisach wybierają Państwo 1 sekcję wykładową. Zapisy na zajęcia warsztatowe oferowane przez Sądecki UTW (lektoraty, zajęcia komputerowe, warsztaty artystyczne, warsztaty prozdrowotne, zajęcia ruchowe itp.) będą dopiero w październiku - po rozpoczęciu roku akademickiego i będą w nich mogły wziąć udział jedynie osoby zapisane na rok akademicki 2018/2019 - członkowie stowarzyszenia SUTW, którzy opłacili składkę i dopełnili wszystkich innych formalności w terminie od 15.06-31.07.