[19-06-2018] Zakończenie roku akademickiego 2017/2018.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018 dla słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  odbyło się 7 czerwca w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ. Wykład przeprowadził  Michał Zacłona - historyk z I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu. 

Na spotkaniu głos zabrali także zaproszeni goście: Leszek Zegzda (Członek Zarządu Województwa Małopolskiego), Marian Ryba (Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego) oraz Ewa Pierzchała (Centrum Sądeckiego Seniora, Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza).

W drugiej części spotkania Wiesław Wcześny - przewodnik PTT, organizator ponad 100 wycieczek dla słuchaczy SUTW oraz Antoni Łopuch - fotograf współpracujący z Sądeckim UTW od początku jego istnienia otrzymali tytuł Honorowych Członków Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, który został im nadany na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwietniu br.

Po wykładzie wystąpiła także Dziecięca Kapela Regionalna z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu pod kierownictwem Piotra Krzywdzińskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim starostom sekcji, redakcji biuletynu SUTW, Grupie Olimpijskiej SUTW oraz wszystkim słuchaczom, którzy aktywnie włączyli się w pomoc i organizację zajęć, wyjazdów, wykładów dla seniorów w roku akademickim 2017/2018.

Wykład odbył się w ramach projektu "Kulturalna aktywność osób starszych - program kulturalno-edukacyjny dla sądeckich seniorów". Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot. J.Bartkowski
fot.E.Cabak
fot.E.Cabak
fot.E.Cabak
fot.E.Cabak
fot. W.Szwenik
fot. W.Szwenik
fot. W.Szwenik
fot. W.Szwenik
fot. W.Szwenik
fot. W.Szwenik
fot. W.Szwenik
fot. W.Szwenik
fot. W.Szwenik