[09-04-2018] Wykład audytoryjny i Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów SUTW

5 kwietnia 2018 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbył się wykład audytoryjny "Świadomy wybór produktów żywieniowych przez seniorów - konsumentów", który przeprowadził Jan Golonka - były starosta nowosądecki i prezes firmy "Owoc łącki".

Na spotkaniu pani Wiesława Borczyk - prezes SUTW podziękowała w imieniu zarządu i całej społeczności UTW słuchaczkom, które włączyły się  w wykonanie wielkanocnych kartek i stroików przekazanych intytucjom współpracującym z Sądeckim UTW.

Po wykładzie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku za rok 2017.

 

fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski
fot. J. Bartkowski