19 LUTEGO

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

godz. 12.15, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. 

Prowadzenie: Filip Nowak.