24 STYCZNIA

WYKŁAD SEKCJI MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNEJ I PRZYRODNICZO-GEOGRAFICZNEJ

  • sekcja przyrodniczo-geograficzna - godz. 11.00, sala im. Barbackiego - MCK SOKÓŁ (ul. Długosza 3)

„Zimowe ptaki Małopolski” - Grzegorz Tabasz

  • sekcja medyczno-psychologiczna - godz. 11.00, sala im. Sichrawy - MCK SOKÓŁ (ul. Długosza 3)

„Wybrane problemy wieku podeszłego” - dr Stanisława Talaga