[01-03-2018] Wykład audytoryjny Sądeckiego UTW

1 marca bieżącego roku w MCK  Sokół odbył się wykład audytoryjny pt. Kultura Górali Łąckich, który wygłosiła Jadwiga Jastrzębska, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi  Łąckiej. W części artystycznej wystąpił szkolny zespół „Mali Maszkowianie”.

Słuchaczy UTW  powitał gwarą górali łąckich Adrian Najduch, mieszkaniec Łącka, uczeń II klasy Technikum Budowlanego w Nowym Sączu, laureat II miejsca  w  Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej 2017 roku, natomiast  po wykładzie  pożegnał  „Listem do przyjaciela”.

Jadwiga Jastrzębska rozpoczynając wykład, przypomniała o tradycyjnym podziale mieszkańców Sądecczyzny na pnioki, krzoki i ptoki dodając, że sama jest od 40 lat ptokiem na Ziemi Łąckiej.

Pnioki to tutejsi, krzoki to dzieci przybyszów, którzy się tutaj osiedlili, ptoki to wędrowcy osiedleni na tej ziemi.  Zarówno pnioki, krzoki jak i ptoki zamieszkujący  na tym terenie starają się przekazywać  kolejnym pokoleniom  bogate dziedzictwo kulturowe przez gwarę, taniec, muzykę, poezję, sztukę, ubiór, obrzędy, zwyczaje i tradycję.

Ubiór w kulturze górali łąckich odgrywał ważną rolę. Był wyróżnikiem statusu materialnego i określał przynależność  do lokalnej społeczności. Obecnie stroje ludowe spotyka się podczas świąt kościelnych, państwowych i regionalnych. Elementy folkowe – parzenice i kwiaty można zauważyć na bluzkach, koszulach i spodniach. Od zapomnienia dawne stroje ludowe ocaliły zespoły regionalne.

Muzyka, taniec, przyśpiewki i piosenki ludowe zawsze towarzyszyły mieszkańcom Ziemi Łąckiej. Stanowiły odskocznię od ciężkiej pracy. W obrzędach, zwyczajach, sztuce i tradycji dominuje tematyka sakralna. Dzisiaj tradycję przodków kultywują zespoły regionalne, wśród nich zespoły szkolne. Dużą rolę w krzewieniu kultury górali łąckich odgrywają także lokalne wydawnictwa.

W części artystycznej  „na żywo” zetknęliśmy się z kulturą łąckich górali. W ramach współpracy nawiązanej dwa lata temu z wiązanką regionalnych tańców i pieśni  wystąpił  szkolny zespół „Mali Maszkowianie” . Zespół m.in. zaprezentował  taniec zbójnicki, w którym ciupagi trzymane są pionowo w prawych dłoniach, każda  kolejna figura zapowiadana jest okrzykiem „hej hip” i odpowiedzią „heja hip”,z przysiadami i figurami przeplatanymi marszem w koło.

Uczniowie II klasy tej szkoły przygotowali  specjalny scenariusz  związany ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi pt. „Koszyk ze święconką”.

Z głębokim wzruszeniem przyjęliśmy życzenia dobrego zdrowia, radości i życzliwości na co dzień z okazji zbliżających się tych świąt.

Młodych artystów nagrodziliśmy gromkimi brawami życząc im dalszych sukcesów.

Dziękujemy także nauczycielom za wkład pracy włożony w przygotowanie tego widowiska.

Nie było to pierwsze spotkanie z kulturą górali łąckich. W poprzednich latach koncertowała dla nas dziecięca kapela „Małe Łącko”, po raz kolejny wystąpił zespół „Mali  Maszkowianie”, swoją  twórczość prezentowali regionalni poeci –Bronek z Obidzy Kozieński, Franciszek  Opyd, wykłady wygłaszali łąckowianie, profesorowie- Bolesław Faron i Julian Dybiec, podczas Forum Uniwersytetów III Wieku w Miasteczku Galicyjskim poznawaliśmy smaki kuchni zagorzyńskiej.

Dobrze zapowiada się współpraca  w zakresie kultury z łącką gminą.

Opracowała: Rozalia Kulasik

 

fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...
fot. J. Bartkowski; T. Le...