[27-04-2017] Wykłady specjalistyczne sekcji

W czwartek, 20.04.2017 r. odbyły się wykłady specjalistyczne sekcji przyrodniczo-geograficznej i sekcji psychologicznej.

Słuchacze sekcji przyrodniczo-geograficznej Sądeckiego UTW wysłuchali wykładu pt.: „Maria Skłodowska-Curie i materiały promieniotwórcze”, który przeprowadziła dr Ewa Koszowska, zaś sekcji psychologicznej pt.: „Autentyczność i wolność, czyli o własnościach ludzkiej egzystencji”, który wygłosił dr Piotr Obacz.

fot. A.Łopuch; T. Legutko
fot. A.Łopuch; T. Legutko
fot. A.Łopuch; T. Legutko
fot. A.Łopuch; T. Legutko