[08-12-2017] Otwarte wykłady prozdrowotne - projekt ASOS

W czwartek 7 grudnia 2017 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbyły się dwa wykłady prozdrowotne w ramach projektu "Zdrowy Senior- Kompleksowy Program Profilaktyki Zdrowia dla osób starszych"

Wykład pt. "Jak budować prawdziwe relacje między ludźmi i dbać o ich prawidłowe utrzymanie" przeprowadziła psycholog Agnieszka Nowakiewicz.

Zaś wykład "Niech żywność będzie waszym lekarstwem, a lekarstwo waszą żywnością" poprowadziła dr Monika Bigosińska.

fot. T. Legutko; fot. J. ...
fot. T. Legutko; fot. J. ...
fot. T. Legutko; fot. J. ...
fot. T. Legutko; fot. J. ...
fot. T. Legutko; fot. J. ...
fot. T. Legutko; fot. J. ...
fot. T. Legutko; fot. J. ...
fot. T. Legutko; fot. J. ...
fot. T. Legutko; fot. J. ...
fot. T. Legutko; fot. J. ...
fot. T. Legutko; fot. J. ...
fot. T. Legutko; fot. J. ...
fot. T. Legutko; fot. J. ...

WYKŁADY REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „ZDROWY SENIOR -KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020.