[08-02-2017] Projekt „Zdrowie na wagę złota”

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczęło projekt „Zdrowie na wagę złota”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza. Głównym założeniem projektu organizacja różnego typu zajęć edukacyjnych propagujących zdrowy styl życia, aktywność fizyczną oraz profilaktykę zdrowia. W ramach projektu odbędą się wykłady, kilka rodzajów zajęć gimnastycznych - usprawniających (np. basen, gimnastyka na sali, „zdrowy kręgosłup” oraz ogólnorozwojowe warsztaty taneczne).

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja osób powyżej 50 roku życia: zmobilizowanie tejże grupy społecznej do większej dbałości o stan zdrowia fizycznego i psychicznego, wyrobienie dobrych nawyków i przydatnych umiejętności, zachęcenie do umiarkowanej aktywności fizycznej, które wpłyną pozytywnie na ich jakość życia, pomogą w zachowaniu jak najdłużej samodzielności i dobrego stanu zdrowia.

Projekt jest skierowany do sądeckich seniorów - słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (emerytów, rencistów, osób bezrobotnych w wieku 50+). Wszelkie zajęcia proponowane w projekcie będą się odbywać na terenie Nowego Sącza.

Proponowane zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Nowego Sącza 2020+