[13-02-2017] projekt „Turystyka dla ducha i ciała”

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczęło projekt „Turystyka dla ducha i ciała”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.  W ramach projektu zostaną zorganizowanie dwa wyjazdy turystyczno-sportowe dla sądeckich Seniorów.

  1. a)do Rabki-Zdroju- jednodniowy wyjazd turystyczny, podczas którego, oprócz zwiedzania malowniczej uzdrowiskowej miejscowości, zapoznania się z jej bogatą ofertą, seniorzy będą mieć możliwość uczestniczenia w IV Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu (koniec lutego 2017). Celem imprezy jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia seniorów oraz zaprezentowanie Rabki –Zdroju jako Uzdrowiska oferującego atrakcyjny i aktywny wypoczynek przez cały rok. 
  2. b) do Łazów- jednodniowy wyjazd do miejscowości w województwie śląskim, która jest niezwykle atrakcyjna pod względem sportowo-wypoczynkowym  (oferta obejmuje m.in. wspinaczkę górską, korzystanie z kąpieliska w okresie letnim, korzystanie z stoku narciarskiego w okresie zimowym). W czasie tego wyjazdu uczestnicy będą mogli uczestniczyć w IX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach. Najważniejszym celem Olimpiady jest wykształcenie wśród osób starszych aktywnego dbania o własne zdrowie, aktywność i dobrą kondycję fizyczną oraz uświadomienie sobie ich znaczenia dla sprawności fizycznej i psychicznej.

Odbiorcami projektu będą słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - seniorzy z terenu Nowego Sącza. Proponowane zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Nowego Sącza 2020+.