[06-04-2017] Zapisy na IX olimpiadę sportową UTW i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na start”

Od 7 kwietnia przyjmujemy zapisy na IX olimpiadę sportową UTW i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na start”, która odbędzie się 27.05.2017 (sobota). Prawo do startu mają osoby z rocznika 1967 i starsze. Zawodnik ma prawo do startu w jednej konkurencji!

a)Zawody pływackie; obowiązuje podział na płeć i kat. wiekowe:W każdej konkurencji może wystartować 1 osoba z danego UTW

  • 50m stylem klasycznym; konkurencje: Kobiety50+, 60+, 70+, 80+ oraz Mężczyźni50+, 60+,70+, 80+.
  • 50 m stylem dowolnym; konkurencje: Kobiety50+, 60+, 70+, 80+ oraz Mężczyźni50+, 60+,70+, 80+.

b)Zawody Lekkoatletyczne: obowiązuje podział na płeć i kat. wiekowe:W każdej konkurencji może wystartować 1 osoba z danego UTW.

  • Bieg na 60 m; konkurencje: Kobiety50+, 60+, 70+, 80+ oraz Mężczyźni50+, 60+,70+, 80+.
  • Bieg na 200 m;konkurencje: Kobiety50+, 60+, 70+, 80+ oraz Mężczyźni50+, 60+,70+, 80+.
  • Pchnięcie kulą; kategorie: kobiety i mężczyźni (po 1 zawodniku z danego UTW w każdej kategorii)

c)Zawody Strzeleckie:

  • karabin pneumatyczny(1 osoba bez wzg. na płeć)
  • pistolet pneumatyczny (1 osoba bez wzg. na płeć)

d)Tenis stołowy:  

 kategorie: kobiety i mężczyźni (po 1 zawodniku z danego UTW w każdej kategorii)

e)Turniej szachowy (1 osoba bez wzg. na płeć)

f)Wyścig rowerowy (na dystansie 1400m); konkurencje: Kobiety50+, 60+, 70+, 80+ oraz Mężczyźni50+, 60+,70+, 80+.

g)Turniej brydżowy: 1 drużyna (2 osoby)

h)Zawody kajakowe: kategorie: kobiety i mężczyźni (po 1 zawodniku z danego UTW w każdej kategorii)

i)Turniej boule: (1 osoba bez wzg. na płeć)

j)Turniej łuczniczy: (1 osoba bez wzg. na płeć)

Można też pojechać jako kibic - wtedy opłata wynosi 30 zł. Zapisy do 10 maja. 

Wyjazd odbędzie się w ramach projektu „Turystyka dla ducha i ciała” zrealizowanego przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.