[06-05-2017] V Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2017

W sobotę 06.05.2017r. odbył się V Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2017”, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku" - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie. Każde UTW biorące udział w przedsięwzięciu organizuje w wyznaczonym dniu, o określonej godzinie marsz nordic walking dla swoich słuchaczy.

W Marszu Nordic Walking Słuchaczy SUTW wzięły udział 24 osoby. Trasa biegła wałami od ruin nowosądeckiego zamku na ulicę Nadbrzeżną.

Serdecznie dziękujemy koordynatorowi marszu, panu Bohdanowi Krajewskiemu oraz panu Józefowi Citakowi za przygotowanie marszu i ogniska dla słuchaczy Sądeckiego UTW.

fot.zespół UTW
fot.zespół UTW
fot.zespół UTW