[12-05-2017] Otwarty wykład w ramach projektu "Zdrowy Senior"

11.05.2017r. w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu odbył się otwarty wykład prozdrowotny pt: „Problemy urologiczno-ginekologiczne osób w wieku dojrzałym”, który przeprowadziła pani Grażyna Korolewicz.

fot. T. Legutko
fot. T. Legutko
fot. T. Legutko
 

WYKŁAD REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU „ZDROWY SENIOR -KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020.