[07-09-2017] Nic o nas bez nas czyli Forum III Wieku czas zacząć

W środę, 6 września, w auli biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej, dziewiątej już edycji Forum III Wieku, zainaugurowanego w Nowym Sączu w 2009 roku. Liderzy uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, gminnych i wiejskich rad seniorów, a także przedstawiciele środowiska nauki, polityki i biznesu przybyli na uroczystą galę, aby dać wyraz swojemu zaangażowaniu w szeroko pojętą problematykę senioralną.

Uroczystość otwarcia tegorocznej edycji Forum rozpoczęło przemówienie Wiesławy Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Pojawiły się w nim różne wątki, dotykające rozmaitych aspektów bycia seniorem nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich. Wiesława Borczyk podkreśliła, że Forum III Wieku to pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej miejsce debat na temat starzejącego się społeczeństwa, zmian demograficznych i srebrnej gospodarki. Przypomniała  również, że to właśnie na Sądecczyźnie narodziła się idea powołania do życia podobnego forum, którego celem było zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi Europa i Polska oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo – naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowania rozwiązań systemowych w zakresie polityki społecznej wobec osób starszych.

- Polska jest najszybciej starzejącym się państwem europejskim – przypomniała Wiesława Borczyk, odwołując się do danych GUS-u i Eurostatu.  – Obecnie w naszym kraju na 38.4 mln mieszkańców, ponad 9 mln osób to ludzie w wieku 60 plus. W październiku ponad 300 tys. osób uzyska uprawnienia emerytalne i jak wskazują prognozy sytuacja ta, będzie się w kolejnych latach pogłębiać.

O konieczności zwrócenia uwagi na szeroko pojętą problematykę senioralną przekonywali także zebranych w auli gości przedstawiciele świata polityki, w tym Wojciech Kozak, wicemarszałek Małopolski, Wojciech Piech, zastępca prezydenta Nowego Sącza oraz Marek Pławiak, starosta nowosądecki. Przemówienia przedstawicieli samorządu stanowiły także okazję do podziękowań złożonych Wiesławie Borczyk oraz wręczeniu prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku listu gratulacyjnego i medalu Polonia Minor przyznawanemu przez władze województwa małopolskiego.

Forum III Wieku przyciąga gości reprezentujących rozmaite środowiska, łącząc ludzi bez względu na ich sympatie polityczne. O wadze wspólnoty ponad podziałami przekonywał Władysław Kosiniak – Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z kolei, prof. dr hab. Tadeusz Aleksander z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazywał na zalety kształcenia ustawicznego, którego częścią są także uniwersytety trzeciego wieku. Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego, wskazywała na kwestię wspólnych cech i różnic pomiędzy ludźmi oraz na bogactwo ludzkiej tożsamości.

Ważną część uroczystości otwarcia stanowiła debata zatytułowana: „Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski". Wzięli w niej udział min. dr Elżbieta  Bojanowska, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia i poseł na Sejm RP, oraz Wiesława Borczyk, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Pierwszy dzień tegorocznego forum zakończył występ zespołu „Jakubkowianie” oraz uroczysta kolacja. Nie zabrakło także jubileuszowego akcentu czyli tortu z okazji 10 – lecia Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  

Tatiana Biela

fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek

więcej na stronie: http://www.dts24.pl/nowy-sacz-krynica-zdroj-nic-o-nas-bez-nas-seniorzy-rozpoczeli-forum-iii-wieku/