[07-09-2017] Sesja plenarna XXVII Forum ekonomicznego w Krynicy Zdroju: "Zdrowie a rozwój gospodarczy"

Krynica - drugi dzień VIII Forum III Wieku. 7 września 2017 r. Forum III Wieku stanowiło część XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Pierwszym punktem programu był nasz udział w odbywającej się w Pijalni Głównej Sesji Plenarnej.

W panelu zatytułowanym „Zdrowie a rozwój gospodarczy”, Ministrowie Zdrowia z Litwy, Danii, Węgier, Ukrainy i Polski starali się odpowiedzieć na pytanie, czy w działaniach poszczególnych rządów zdrowie obywateli jest priorytetem. Ministrowie przedstawiali wyzwania przed jakimi stają ich kraje w obliczu zmian demograficznych – starzejącego się społeczeństwa, dużego ruchu ludności pomiędzy państwami i ucieczki wykształconych specjalistów, przede wszystkim lekarzy i pielęgniarek do  krajów, które nie ponosząc kosztów ich kształcenia, czerpią profity z ich zatrudniania. Podkreślano, że w ramach Unii Europejskiej przyjęto pewne wspólne rozwiązania np. w sprawie ograniczenia palenia tytoniu. Każdy z krajów idzie jednak własną drogą starając się szukać najlepszych rozwiązań. Różnice wynikające ze stopnia zamożności poszczególnych krajów, nie pozwalają na unifikację dostępności do procedur medycznych w całej Unii Europejskiej.

Temat zdrowia szczególnie interesuje naszą grupę wiekową, dlatego warto było posłuchać jakie działania w tym zakresie są podejmowane w Polsce, jakie w mającej bardzo dobrze zorganizowaną służbę zdrowia, zamożnej, niewielkiej Danii, a jak przedstawia się sytuacja w borykającej się z wieloma trudnościami Ukrainie.

Maria Halina Starzyk, Barbara Gieroń