[07-09-2017] Forum III Wieku na XXVII Forum ekonomicznym w Krynicy: panel 2: SENIOR OBYWATEL. AKTYWNOŚĆ SENIORÓW W ŻYCIU PUBLICZNYM, W PROCESIE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH

II Panel krynickiej części Forum Trzeciego Wieku nosił tytuł: Senior – obywatel. Aktywnośćseniorów w życiu publicznym, w procesie zmian demograficznych.

Moderatorem była dr Anna Okońska – Walkowicz, doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej. 

Paneliści zastanawiali się nad tym, co należy zrobić, by za sprawą osób starszych wzrastał kapitał społeczny.

Barbara Imiołczyk, Dyrektor Centrum Projektów Społecznych, Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich -  uważając, że to od samych seniorów w znacznej mierze zależy ich teraźniejszość i przyszłość, postulowała by starali się , tworząc między innymi Rady Seniorów, wpływać na politykę lokalną. Według niej,  znacząco należy zwiększyć wolontariat seniorów na rzecz tej grupy starszych osób, która z różnych powodów jest wykluczona z życia społecznego.

Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - zwracał uwagę na podobne kwestie: aktywność seniorów w wolontariacie, znaczne zwiększenie liczby Rad Seniorów i wzrost ich kompetencji. Zapowiedział wspieranie organizacji pozarządowych i utworzenie „Korpusu Solidarności.”

Małgorzata Zwiercan, Poseł na Sejm, Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej wymieniła projekty opracowane przez Komisję i skierowane do Ministerstwa  Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przedstawił działania podejmowane w Małopolsce na rzecz ludzi w starszym wieku.

Janusz Marszałek, Prezes Polskiej Unii Seniorów, Wiceprezes Europejskiej Unii Seniorów, b. Prezydent Oświęcimia, członek Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Wspierania Rad Seniorów, przybliżył działania jakie podejmuje Polska Unia Seniorów współpracując między innymi z BAGSO (niemiecką organizacją seniorów) a także z polskim parlamentem. Mówił też o programie mieszkaniowym dla seniorów, którego realizację rozpoczęto w Oświęcimiu.

Głos w dyskusji zabrała Irina Filajewa z Rosji - Prezes Kaliningradzkiej Regionalnej Publicznej Organizacji „Centrum Odbudowy Osobowości i Społeczeństwa”. Krótko omówiła działania, jakie są podejmowane przez seniorów na rzecz zarówno ich środowiska jak i młodszego pokolenia.

Wszyscy biorący udział w dyskusji byli zgodni, że należy starać się tworzyć jak najwięcej Rad Seniorów, gdyż społeczeństwo obywatelskie buduje się „ od dołu”, a środowiska Uniwersytetów

Trzeciego Wieku powinny mieć w tym także istotny udział.

Maria Halina Starzyk, Barbara Gieroń

fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk