[08-09-2017] 08.09.2017r. - Trzeci dzień Forum III Wieku 2017: WOLONTARIAT SENIORÓW I DLA SENIORÓW - POTRZEBY, BARIERY, PRAKTYKA

W trzecim dniu Forum sesje plenarne odbywały się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu w sali ratusza.

KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA: WOLONTARIAT SENIORÓW I DLA SENIORÓW - POTRZEBY, BARIERY, PRAKTYKA

Moderatorem był Wojciech Molendowicz, dziennikarz, Redaktor Naczelny bezpłatnego wydawnictwa ,,Dobry Tygodnik Sądecki".

Paneliści z dziedziny nauki, liderzy Uniwersytetów III Wieku z Polski, Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku, Rad Seniorów, Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu w krótkich wystąpieniach zaprezentowali swoje stanowiska:

dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. nadzw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu zaprezentowała myśli, idee i sens: filozoficzny, humanistyczny, personifikacyjny tej działalności. Wolontariat to nie tylko filantropia, to wartości wynikające z dzielenia siebie z drugim człowiekiem, które może być terapią dla każdego z nich. Źródła wolontariatu wynikają z chrześcijańskiej miłości do drugiego człowieka. Przedstawiła dane oraz różnice wolontariatu w Ameryce i w Polsce. W Ameryce wolontariat jest związany z prestiżem w społeczeństwie i sukcesem zawodowym. Zajmuje się 62 mil osób tj. 1/5 społeczeństwa. Daje 8 miliardów godzin i 173 mild dolarów. Na gruncie amerykański jest to działanie na rzecz każdego człowieka, także w rodzinie. W Polsce wolontariat nabiera dopiero rozpędu. Jest to dobrowolne, odpowiedzialne działanie w czasie wolnym. Nie dotyczy działań na rzecz rodziny, znajomych.

dr Joanna Jachimowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w Nowym Sączu: wolontariat osób starszych to przede wszystkim możliwość integracji, aktywności, usprawnienia umysłowego i fizycznego. Człowiek jest tym co może dać. Musi dostrzegać plusy działania - motywacja egocentryczna. Z badań wynika, że 80% pomaga innym, bo może się rozwijać oraz liczy na pomoc gdy będzie jej potrzebować. Podkreśliła rolę wolontariusza seniora - cierpliwego, spokojnego, doświadczonego, rozumiejącego drugiego starszego człowieka.

Antoni Furtak, Prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Olsztynie- zaprezentował długą listę organizacji oraz działań na rzecz drugiego człowieka w Kraju i zagranicą. Stowarzyszenia w Elblągu i Olsztynie, Centra i Kluby wolontariatu, WOŚP, Caritas, Związek Harcerstwa Polskiego, Uniwersytety Trzeciego Wieku. Podkreślił rolę 38 UTW, które zrzeszają 8 tyś osób w różnych sekcjach np. wzajemnej pomocy, przyjazny sąsiad... Wykłady i zajęcia pozwalające na integrację osób, zdobywanie nowych wiadomości, wymiany i nabywania nowych umiejętności, udziału w licznych imprezach kultury, sportu - organizowanie i udział w Senioradzie, zawodach sportowych, wycieczkach i turnusach rehabilitacyjnych.

Krystyna Męcik, członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach - podkreśliła rolę wolontariatu w organizowanej co roku Olimpiadzie oraz wpływu na profilaktykę zdrowia i umysłu. Cała Polska pracuje na rzecz Olimpiady. Włącza się też młodzież a studenci piszą prace magisterskie. Seniorzy nie liczą czasu, czego nie można powiedzieć o innych. Na przestrzeni 10 lat widzi duże zmiany i duże pole do działań.

dr Zdzisław Szkutnik, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu - przedstawił dane o Radach Seniorów (Poznań -15, Polska 350 osób) oraz plusy z posiadania Karty Seniora. W Polsce w wolontariat angażuje się 8,5% co daje 3,5 mild złotych. Zwrócił uwagę na zapowiedziany projekt Ustawy i potrzebę włączenia się Forum - przedstawienia uwag i wniosków.

Marcin Kałużny, Prezes Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu - docenia współpracę z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Zwrócił uwagę na wyzwania i rolę wolontariatu w starzejącym się społeczeństwie. Ponadto zmiana modelu rodziny wywołuje dalsze potrzeby. Przedstawił realizowany projekt w którym bierze udział 60 wolontariuszy - opiekują się seniorami. Warto pomagać. Dobro, które się daje, wraca.

Dyskusja: Na pytania zadane przez moderatora - Wolontariat jako zaspokojenie własnych potrzeb - egoizm, czy pomoc płynąca z serca, prestiż, terapia? Padały liczne przykłady, wyjaśnienia, sugestie gdzie się kończy bezinteresowność wolontariusza, bo przecież to doskonała wymiana obu stron. Ile się daje a co się zyskuje - te cele współgrają - uzupełnia Pani Zdzisława Zacłona. Podkreśliła też znaczenie wolontariatu osób 60+. Młody człowiek nie wytrzymuje objawów starości a wręcz go przerażają. Pan Marcin Kałużny zwrócił uwagę, że nie da się rozwijać wolontariatu bez systemowego wsparcia organizacji - dał przykłady rozwiązań w innych krajach.

Oto inne uwagi z sali -Wolontariusz nie oczekuje na wypłatę. ale nie może dokładać z własnej skromnej emerytury. Polski senior jest umęczony opieką na rzecz rodziny, a statystki tego nie uwzględniają. Potrzeba zmian systemowych oraz konsultacji zapisów ustawy przewijała się w wielu wypowiedziach.

Krystyna Słaby