[09-09-2017] Trzeci dzień Forum III Wieku 2017 - 08.09.2017

Forum III Wieku w Miasteczku Galicyjskim. Każdy dzień naszego Forum to inne miejsce – w trzecim dniu obrad gościliśmy w sądeckim Miasteczku Galicyjskim.

W ramach Informacji o Stanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Małopolsce, jako pierwsza wystąpiła z prezentacją: „Język w komunikacji z osobami starszymi” dr Danuta Parlak, psycholog, członek Zespołu Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Badania wykazały, że do ludzi starszych w kontaktach w sferach publicznych, a zwłaszcza w placówkach opiekuńczych, szpitalach, także w rodzinie, używa się języka jakim zwraca się zwykle do małych dzieci (baby talk). W związku z tym ludzie starsi czują się traktowani protekcjonalnie, źle postrzegają siebie, tracą kontrolę nad swoim życiem i wycofują się z relacji społecznych. Każdy z nas może być nadawcą lub odbiorcą takiej mowy. Edukacja i kampanie społeczne powinny uwrażliwić na ten problem zarówno osoby starsze, ludzi pracujących z seniorami jak i młodzież, która z założenia stara się unikać kontaktów z seniorami, uważając, że w tym przypadku nawiązanie relacji umożliwiającej porozumienie jest niemożliwe, a nawet obopólnie  niesatysfakcjonujące.

Wystąpienia Wioletty Wilimskiej, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Anety Widak z Departamentu Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dotyczyły tworzenia polityki społecznej, polityki samorządowej i szukania rozwiązań najlepszych dla egzystencji coraz większej liczby seniorów. Panie podały przykłady  tego typu aktywności w Małopolsce, mającej zresztą w tej dziedzinie wiele osiągnięć.

Jubileusz dziesięciolecia Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów TrzeciegoWieku wymagał pewnego podsumowania. Uczynili to pełnomocnicy Zarządu Federacji – Wojciech Nalepa i Daniel Jachimowicz przy pomocy multimedialnej prezentacji.

Katarzyna Świątkiewicz, Kierownik Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przypomniała początki powstawania Federacji i rolę jaką miała w tym ta Fundacja. Odczytała także list gratulacyjny jaki wystosował do Federacji Stowarzyszeń UTW, Prezes Fundacji Jerzy Koźmiński.

Krótkie wystąpienie miał gość specjalny FORUM – dr Renate Hainisch z BAGSO – Niemieckiej Organizacji Seniorów. Przedstawiła rolę jaką odgrywa BAGSO, będąc pośrednikiem pomiędzy organizacjami seniorskimi a rządem RFN. Ważne są też coroczne sprawozdania opisujące problematykę osób starszych i monitorowanie realizacji obietnic złożonych uprzednio przez rząd.

Przyjęto wstępne, ogólne stanowisko FORUM III Wieku w sprawie nawiązania współpracy z BAGSO. Przedstawicielką z ramienia Federacji do kontaktów z BAGSO w tej sprawie  została dr Anna Kapuśniarek z Radomska.

Panel: „Z seniorami i dla seniorów – kultura w Małopolsce”, prezentacja oferty kulturalnej Małopolski, której moderatorem był ponownie redaktor Wojciech Molendowicz, rozpoczęła Ewa Piłat, Pełnomocnik Rektora UJ ds. Uniwersytetów III Wieku, dziennikarka.  Wśród czynników mających wpływ na udział seniorów w kulturze wymieniała : uświadomione potrzeby człowieka, środki pieniężne i czas wolny.

Za ważne uznała to, że niezaspokojone potrzeby wyższe rujnują zdrowie człowieka i skracają jego życie.

Elżbieta  Achinger  Prezes Stowarzyszenia Wielicki UTW, podała przykłady współpracy z instytucjami kultury, co skutkuje obniżeniem cen biletów i zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych.  

Agnieszka Ziemiańska omówiła i zapraszała na pierwsze Targi Seniora, które odbędą się Krakowie.

Łukasz Salwarowski Prezes Stowarzyszenia Manko wskazywał na korzyści jakie daje Ogólnopolska Karta Seniora.

Po regionalnym cateringu, które przygotowały gospodynie z Zagorzyna, po gorąco oklaskiwanym występie dziecięcego regionalnego zespołu „Mali Zagorzanie” i entuzjastycznie przyjętego męskiego chóru „Copernicus” z Torunia, odbyły się warsztaty edukacyjne.

Maria Halina Starzyk, Barbara Gieroń

fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk
fot. P. Droździk