[04-10-2017] Zespół olimpijski UTW

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, przychylając się do wniosku Słuchaczy - uczestników Ogólnopolskiej  Zimowej Senioriady na Podhalu w Rabce - Zdroju oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Seniorskich w Łazach postanowił o utworzeniu w roku akademickim 2017/2018 Zespołu Olimpijskiego UTW.

W tym celu zostały podjęte rozmowy z Dyrektorem Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ o przygotowaniu programu wspierającego aktywność fizyczną seniorów, wskazującego na korzyści z regularnego uprawiania  sportu i przekonującego, że na ruch nigdy nie jest za późno.

Zapraszamy  Słuchaczy SUTW do udziału w imprezach sportowo- rekreacyjnych. W Zespole Olimpijskim  UTW można się będzie przygotować do  startu w poniższych konkurencjach.

Zgłoszenia do 14 października 2017 w Sekretariacie SUTW. Koordynator: Barbara Citak.

Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu, Rabka – Zdrój, woj. małopolskie

http://www.u3w.rabka-net.pl/senioriada2017.html

Zgodnie z dotychczasowym  Regulaminem  prawo startu mają Studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku:

GRUPY WIEKOWE:

 • 50+ (roczniki 1964 – 1955)
 • 60+(roczniki 1954 – 1945)
 • 70+ (roczniki 1944 i wcześniejsze)

Konkurencje (punktowane do klasyfikacji UTW)

1.„Kręgle curlingowe” na lodzie. Indywidualna Podział: K/M*

2.Biegi narciarskie lub w przypadku braku śniegu biegi z nartami. Podział: K/M i grupy wiekowe

3.Slalom narciarski. Indywidualna. Podział: K/Mi grupy wiekowe

4.Rzut „śnieżkami do celu”. Indywidualna. Podział: K/M

5.Zjazd na dętkach. Indywidualna. Podział: K/M

6.Turniej Brydżowy. Zespołowa (1 para).Bez podziału

 1. Dodatkowo- poza klasyfikacja ogólną: Nordic Walking połączony z konkursem wiedzy o Rabce – Zdroju. Zespołowa. (drużyny 3 osobowe)

Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „ Trzeci wiek na start” Łazy, woj.  śląskie

 Konkurencje:

 1. Pływanie 50 m styl klasyczny;  Pływanie 50 m styl dowolny,

2.1.Lekkoatletyka – bieg na 60 metrów; Lekkoatletyka – bieg na 200 metrów,

2.2. Lekkoatletyka – pchnięcie kulą

 1. Strzelectwo
 2. Tenis stołowy
 3. Turniej szachowy
 4. Wyścig rowerowy
 5. Turniej brydżowy
 6. Zawody kajakowe
 7. Turniej boule
 8. Turniej łuczniczy

R e g u l a m i n:  http://www.utwlazy.pl/kategorie/regulamin_2016