[13-10-2017] Wykład prozdrowotny - 12 października 2017

W czwartek, 12 października 2017 roku, w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbył się otwarty wykład prozdrowotny zrealizowany w ramach projektu „Zdrowy Senior - Kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych

Wykład pod tytułem „Choroby uroginekologiczne” wygłosiła Grażyna Korolewicz.

fot. T. Legutko
fot. T. Legutko

WYKŁAD REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU „ZDROWY SENIOR -KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020.