[27-10-2017] Wykład audytoryjny 26 październik 2017

Dnia 26.10.2017 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbył się wykład audytoryjny dla Słuchaczy SUTW, który przeprowadził Krzysztof Kaczmarek. Wykład dotyczył nowoczesnych technologii telemedycznych przyjaznych dla seniorów. 

fot. J.Bartkowski; fot. T...
fot. J.Bartkowski; fot. T...
fot. J.Bartkowski; fot. T...

WYKŁAD REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU „ZDROWY SENIOR -KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020.