[29-11-2017] Wykłady specjalistyczne sekcji - 30 listopada

Przypominamy, że 30 listopada o godz 11.00 w MCK SOKÓŁ odbędą się wykłady: sekcji medyczno-psychologicznej i przyrodniczo - geograficznej A

dla tych 2 sekcji obowiązuje zamiana sal tj.

sekcja medyczno-psychologiczna ma zajęcia w  sali im. Sichrawy

sekcja przyrodniczo-geograficzna A ma zajęcia w sali im. Barbackiego