[06-12-2017] Wykłady sekcji w grudniu. Wybory samorządów sekcji - 7 grudnia.

Zapraszamy na wykłady wszystkich sekcji połączone z wyborami starostów sekcji - 7 grudnia do MCK Sokół.

godz. 9.00

sekcja kulturoznawcza - sala im. Barbackiego -  MCK SOKÓŁ; Jolanta Kieres „Esperanto, Niematerialne dziedzictwo kultury. Rok 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa”

sekcja przyrodniczo-geograficzna B- sala im. Sichrawy - MCK  SOKÓŁ; Jerzy Gałda „Bałkańskie inspiracje” (zmiana tematu)

oraz 

godz. 11.00

sekcja przyrodniczo-geograficzna A - sala im. Barbackiego - MCK SOKÓŁ; dr Monika Bigosińska: „Nowe trendy w żywieniu” (zmiana prowadzącego i tematu)

sekcja medyczno-psychologiczna - sala im. Sichrawy - MCK SOKÓŁ;  Agnieszka Nowakiewicz „Jak budować prawdziwe relacje między ludźmi i dbać o ich prawidłowe utrzymanie?”

W tym dniu także odbędą się wybory do samorządów sekcji i rad programowych, których zadaniem jest  reprezentowanie sekcji oraz sprawowanie nad nimi opieki. Serdecznie prosimy o obecność na swojej, wybranej przy zapisie sekcji i pomoc w sprawnym przeprowadzeniu wyborów, które poprowadzą członkowie zarządu sprawujący opiekę nad poszczególnymi sekcjami.

 REGULAMIN WYBORÓW