[15-12-2017] Seminarium podsumowujące projekt "Zdrowy Senior"

14 grudnia 2017 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbyło się seminarium podsumowujące projekt „ZDROWY SENIOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH” realizowany przez SUTW w 2017 roku.

Spotkanie rozpoczęła pani Małgorzata Borczyk - koordynator projektu, która omówiła cel i rezultaty projektu oraz zaprezentowała działania, przeprowadzone w ramach projektu „Zdrowy Senior”.

Następnie odbyła się dyskusja panelowej, która dotyczyła szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia seniorów. Do udziału w niej zaproszono:

  • lek. med. Renatę Korpak-Wysocką - Ordynator Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu
  • Grzegorza Chochlę - Dyrektora Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza
  • Andrzeja Zarycha - Dyrektora Biura Promocji, Turystyki i Współpracy międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
  • Barbarę Citak - Koordynatorkę zespołu olimpijskiego SUTW, słuchaczkę Sądeckiego UTW
  • Barbarę Michalik - przedstawicielkę działającego przy Polskim Towarzystwie Tatrzańskim „Klubu szalonych emerytów”

Po dyskusji panelowej specjalne podziękowania oraz  Odznakę Honorową Sądeckiego UTW wręczono panu Wiesławowi Wcześnemu - organizatorowi ponad 100 wycieczek PTT dla słuchaczy SUTW. Podziękowania  za długoletnią współpracę, organizację wielu wycieczek dla słuchaczy SUTW otrzymał  również ksiądz Stanisław Pietrzak z Tropia - wieloletni sympatyk naszego Uniwersytetu.

 

fot. J. Banach
fot. J. Banach
fot. J. Banach
fot. J. Banach
fot. J. Banach
fot. J. Banach
fot. J. Banach
fot. J. Banach
fot. J. Banach
fot. J. Banach
fot. J. Banach

Uczestnicy projektu w ramach jednego z jego działań otrzymali bezpłatny publikacje KIESZONKOWY PORADNIK ZDROWEGO I AKTYWNEGO SENIORA, która będzie służyła im pomocą także po jego zakończeniu.

SEMINARIUM ZREALIZOWANO W RAMACH PROJEKTU „ZDROWY SENIOR -KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020.