[21-12-2022] Audycja radiowa "ABC Seniora - Aktywność i Bezpieczeństwo Cyfrowe Seniorów" - część 2 i 3

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolejnych audycji radiowych przygotowanych przez uczestników zajęć "ABC SENIORA - nowe media". Tym razem seniorzy opowiedzieli o warsztatach stacjonarnych, które odbyły się w ramach projektu projektu „ABC Seniorów – Aktywność i Bezpieczeństwo Cyfrowe Seniorów”.
Czego nauczyli się Seniorzy? Czy czują się teraz pewniej w świecie nowych technologii? Czy korzystają ze zdobytych umiejętności? Sprawdźcie sami!

Materiały do posłuchania na You Tube Sądeckiego UTW:
Audycja nr 2: https://youtu.be/fnsDaf-U778 
Audycja nr 3:  https://youtu.be/fL_bcnIFJ7o 

Audycje zostały opracowane w ramach projektu „ABC Seniorów – Aktywność i Bezpieczeństwo Cyfrowe Seniorów”  dofinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, na lata 2021-2025. Edycja 2022.

fot_rdn
fot_rdn
fot_rdn
fot_rdn
fot_rdn
fot_rdn

 

aktywni_logo.png   MRiP_logo.png

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
„AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025. EDYCJA 2022.