[15-12-2022] Wykład „Aktywność, bezpieczeństwo i rozwój osobowości seniora w obszarze nowej technologii” w dniu 15 grudnia 2022.

W dniu 15 grudnia 2022, godz. 11.00 w w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbył się wykład pt. „Aktywność, bezpieczeństwo i rozwój osobowości seniora w obszarze nowej technologii”.

Wykład został zorganizowany w ramach projektu „ABC Seniorów – Aktywność i Bezpieczeństwo Cyfrowe Seniorów”  dofinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, na lata 2021-2025. Edycja 2022.

fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw

aktywni_logo.png   MRiP_logo.png

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
„AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025. EDYCJA 2022.