[28-11-2022] Zapraszamy na wykład w dniu 1 grudnia 2022 r.

Zapraszamy na najbliższy wykład Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który odbędzie się 1 grudnia 2022, godz. 11.00 w w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli  (ul. Jagiellońska 61), sala 26 na 1. piętrze.

Wykład pt. „Senior a  e-usługi”, przeprowadzi Pan Oskar Mróz - informatyk.

Wykład jest zorganizowany w ramach projektu „ABC Seniorów – Aktywność i Bezpieczeństwo Cyfrowe Seniorów”  dofinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, na lata 2021-2025. Edycja 2022.

aktywni_logo.png   MRiP_logo.png

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
„AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025. EDYCJA 2022.