[10-11-2022] Wykład „O nowych technologiach, czyli jak nie dać się oszukać!” w dniu 10 listopada 2022 r.

W dniu 10 listopada 2022, godz. 11.00 w w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbył się wykład pt. „O nowych technologiach, czyli jak nie dać się oszukać!”, który przeprowadził Pan Krzysztof Witowski - dziennikarz, specjalista ds. komunikacji.

Wykład został zorganizowany w ramach projektu „ABC Seniorów – Aktywność i Bezpieczeństwo Cyfrowe Seniorów”  dofinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, na lata 2021-2025. Edycja 2022.

fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw

aktywni_logo.png   MRiP_logo.png

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
„AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025. EDYCJA 2022.