[20-10-2022] Wykład „Nowoczesne technologie. Szansa czy zagrożenie?” w dniu 20 października 2022 r.

W dniu 20 października 2022 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu  odbył się wykład pt. „Nowoczesne technologie. Szansa czy zagrożenie?”, który przeprowadzi Pan Krzysztof Witowski - dziennikarz, specjalista ds. komunikacji.

Wykład został zorganizowany w ramach projektu „ABC Seniorów – Aktywność i Bezpieczeństwo Cyfrowe Seniorów”  dofinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, na lata 2021-2025. Edycja 2022.

 

fot-sutw
fot-sutw
fot-sutw
fot-sutw
fot-sutw
fot-sutw
fot-sutw
fot-sutw

aktywni_logo.png 

 MRiP_logo.png

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
„AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025. EDYCJA 2022.