[21-09-2022] Pierwsze zajęcia ABC SENIORA za nami!

Sądeccy Seniorzy rozpoczęli cykl zajęć poświęconych podniesieniu kompetencji cyfrowych tj. wiedzy, praktycznych umiejętności, a także kształtowania postaw w zakresie bezpiecznego i świadomego korzystania z narzędzi teleinformatycznych tj. laptop/Internet/smartfon. 

W tym tygodniu odbyły się:

- warsztaty „ABC Seniora – e-usługi” składające się z 4 modułów poświęconych następującym obszarom: e-usługi publiczne, e-bankowość, e-sklep, e-kultura;

- warsztaty „ABC Seniora – edycja tekstu” z zakresu tworzenia i edytowania plików tekstowych w jednym z najpopularniejszych programów pakietu Microsoft Office, tj. edytora tekstu Word.

- warsztaty „ABC Seniora – nowe media” na temat odpowiedzialnego i świadomego korzystania z różnych form komunikacji przy użyciu smartfonów/komputerów z dostępem do Internetu.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „ABC Seniorów – Aktywność i Bezpieczeństwo Cyfrowe Seniorów”  dofinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, na lata 2021-2025. Edycja 2022.

fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw

aktywni_logo.png   MRiP_logo.png

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
„AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025. EDYCJA 2022.