[07-09-2022] Rekrutacja na zajęcia dodatkowe. Pierwsze zapisy już od 8 września!

Już jutro, 8 września 2022 rozpoczynamy rekrutację na zajęcia dodatkowe!  Wykaz zajęć można znaleźć tutaj:

Prosimy o kontakt pod nr telefonu 18-443-57-08, (nie można zgłaszać się mailowo bądź sms) w określonym dniu i godzinach dostępności sekretariatu (godz. 9.00-13.00). Każda osoba może zgłosić tylko siebie. Prosimy nie przychodzić do biura bez wcześniejszej telefonicznej rezerwacji miejsca - zapisy te nie będą przyjmowane (aby nie tworzyła się kolejka). Telefon obsługuje jeden pracownik - prosimy o cierpliwość i zrozumienie.

Rekrutację na wyjazdy edukacyjne zaczynamy od poniedziałku 12 września. WYJAZDY EDUKACYJNE

Dokładne zasady rekrutacji są opisane w powyższych załącznikach. 

Prosimy o rozważne zapisywanie się na zajęcia. W przypadku rezygnacji bądź dłuższej nieobecności (więcej niż 2 spotkania zajęciowe) prosimy o zgłaszanie tego faktu do sekretariatu SUTW. W przypadku braku kontaktu Zarząd SUTW zastrzega sobie możliwość wykreślenia nieusprawiedliwionego uczestnika z danych zajęć grupowych.

sutw
sutw
sutw
sutw
sutw