[01-09-2022] Projekt "Fascynujący świat pszczół".

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Województwo Małopolskie, w okresie 1 września - 28 listopada, realizuje projekt "Fascynujący świat pszczół"

Proponowane zadanie ma na celu edukację seniorów w zakresie przyrodoznawstwa i ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z pszczelarstwem - pszczołami, ich cyklem życiowym, znaczeniem dla ekosystemu, zagrożeniami związanymi z działalnością człowieka, a także drobnymi czynnościami, którymi możemy pomóc tym pożytecznym owadom. Działania zaproponowane w projekcie pozwolą uczestnikom także poznać naturalne produkty prosto z ula: ich rodzaje, właściwości, zastosowanie.

Projekt ma także integrować seniorów, motywować do większej aktywności społecznej, poszerzania wiedzy na temat przyrody oraz promować aktywne i wartościowe spędzanie wolnego czasu na łonie przyrody Małopolski.

Jakie działania zaplanowano w projekcie?

  • warsztaty ekopszczoła dla 10-20 osób  w wymiarze 16 godzin lekcyjnych
  • wyjazd edukacyjno-integracyjny do Kamiannej dla 50 osób (w tym uczestników warsztatów ekopszczoła)

Kto może wziąć udział?

  • osoby 60+ z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego

Informacje dotyczące rekrutacji już wkrótce pojawią się na stronie internetowej Stowarzyszenia, zostaną także przekazane na spotkaniu organizacyjnym słuchaczy SUTW w dniu 7 września. Więcej o projekcie można dowiedzieć się pod numerem telefonu: 18-443-57-08  w godzinach pracy sekretariatu (pon.-pt. 9.00-13.00) lub osobiście w biurze SUTW - ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz.

 Logo Maopolska H rgb

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO