[04-07-2022] "Profilaktyczne zajęcia aktywności fizycznej dla sądeckich seniorów".

Od 1 lipca do 31 grudnia Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt pn. "Profilaktyczne zajęcia aktywności fizycznej dla sądeckich seniorów".  Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Kwota dofinansowania to 2 000 zł.

Projekt ma na celu poprawę stanu biopsychicznego osób starszych - seniorów w wieku 60 +, słuchaczy SUTW z terenu Nowego Sącza poprzez: zmotywowanie uczestników projektu do większej aktywności fizycznej, wyrobienie nawyku systematycznej aktywności sportowej, poprawę sprawności i stanu zdrowia. Zaproponowane działania będą także integrować, bawić i edukować - podniosą świadomość osób starszych w zakresie korzyści płynących z regularnej aktywności fizycznej.

W ramach projektu zostanie zorganizowana 1 grupa zajęć aktywności fizycznej dla której odbędzie się 10 h zegarowych zajęć.

Ćwiczenia poprowadzi specjalista w swojej dziedzinie - fizjoterapeuta  doświadczony w pracy z osobami starszymi.

Działanie będzie realizowane w okresie jesiennym. Informacja o rekrutacji na zajęcia pojawi się na stronie internetowej SUTW.

UM logo pion                                                                                       

"Profilaktyczne zajęcia aktywności fizycznej dla sądeckich seniorów"

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Prezydenta Miasta Nowego Sącza