[28-12-2021] Broszura edukacyjno-informacyjna "Sm@rt Seniorzy. Jesteśmy bezpieczni w sieci"

 „Sm@rt Seniorzy. Jesteśmy bezpieczni w sieci” to poradnik,w którym czytelnicy znajdą wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniem komputera, tematyką złośliwego oprogramowania i przykładowymi metodami stosowanymi przez oszustów w Internecie.

Ponadto w publikacji wyjaśniono istotę niechcianej korespondencji (tzw. SPAM-u), najważniejsze reguły bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i sklepów internetowych.

Podajemy także adresy, które mogą być przydatne w przypadku poszukiwania dodatkowych informacji w zakresie ww.problematyki, jak również uzyskania konkretnej pomocy, w sytuacji gdy np. istnieje podejrzenie, że staliśmy się ofiarą cyberprzestępstwa.

Wyrażamy przekonanie, iż wydawnictwo to przyczyni się do kształtowania i dalszego upowszechniania prawidłowych postaw i zachowań w różnych sytuacjach związanych z aktywnością w wirtualnym świecie oraz zwiększenia wiedzy o zasadach bezpiecznego korzystania z usług dostępnych przez Internet.

Aby pobrać poradnik kliknij TUTAJ.

broszura Smrt Seniorzy okadka www

opiska