[08-11-2021] Zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej w ramach projektu Siłownia Seniora.

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizowało cykl zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej w ramach projektu "Siłownia Seniora" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Program Sport dla Wszystkich).

Zajęcia odbywają się w Klubie Fitness for Life w Nowym Sącz.

Projekt Siłownia Seniora jest adresowany jest do mieszkańców miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego - osób dojrzałych i starszych będących biernymi w sferze aktywności sportowej. Realizacja zadania pozwala uczestnikom zajęć poznać formy aktywności sportowej, dobrane i dostosowane do ich możliwości, pomaga we wdrożeniu nawyku systematycznej aktywności fizycznej.

fot_fitness_for_life
fot_fitness_for_life
fot_fitness_for_life
fot_fitness_for_life
fot_jozef_bartkowski
fot_elzbieta_cabak
fot_elzbieta_cabak
fot_elzbieta_cabak
fot_elzbieta_cabak
fot_fitness_for_life
fot_fitness_for_life

Logo MKDNiS kolorowe

silownia seniora dofinansowanie