[04-09-2021] Zajęcia lekkoatletyczne.

W ramach projektu "Aktywizujące zajęcia sportowe dla sądeckich seniorów" Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje zajęcia lekkoatletyczne dla członków grupy sportowej SUTW - osób przygotowujących się do udziału w Olimpiadzie UTW i Organizacji Senioralnych "Trzeci Wiek na Start". 

Zajęcia prowadzi pan Arkadiusz Buźniak. 

 

fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw
fot_sutw

stopka projektowa aktywizujace zajecia sportowe dla seniorow