[09-08-2021] Projekt "Aktywizujące zajęcia sportowe dla sądeckich seniorów".

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w okresie 1 sierpnia - 28 października 2021 r. realizuje Projekt "Aktywizujące zajęcia sportowe dla sądeckich seniorów".

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności ruchowej seniorów - mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego w wieku 60+ po okresie pandemii koronawirusa, promowanie aktywności fizycznej w tej grupie wiekowej oraz integrację środowiska osób starszych.

stopka projektowa aktywizujace zajecia sportowe dla seniorow

W ramach projektu zostaną zorganizowane:

  1. zajęcia na basenie dla 4 grup seniorów x 10 godzin lekcyjnych
  2. zajęcia lekkoatletyczne dla 1 grupy seniorów x 5 godzin zegarowych
  3. wyjazd sportowy na XIII Olimpiadę Sportową UTW i Organizacji Senioralnych "Trzeci Wiek na start"