[05-08-2021] WARSZTATY „SM@RT SENIORZY W ŚWIECIE NOWYCH MEDIÓW” - trwa rekrutacja.

Warsztaty „Sm@rt Seniorzy w świecie nowych mediów” już od najbliższego poniedziałku tj. 9 sierpnia 2021 - miejsce: siedziba Sądeckiego UTW  - ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz.

W ramach tego działania przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu mediów cyfrowych, komunikacji medialnej i wizerunkowej z użyciem nowych technologii.

Zorganizowane zostaną 3 grupy warsztatowe, każda licząca po 4 osoby. Dla każdej z grup odbędzie się łącznie 20 spotkań po 2 godz. lekcyjne- tj. 40 godz. lekcyjnych zajęć.

Warsztaty będą odbywać się 1x w tygodniu, w poniedziałki, wg harmonogramu:

  • gr. 1 godz. 8.30 - 10.00
  • gr. 2 godz. 10.30 - 12.00
  • gr. 3 godz. 12.30 - 14.00

Zajęcia poprowadzą dziennikarze Dobrego Tygodnika Sądeckiego: pani Iwona Kamieńska, pan Wojciech Molendowicz oraz pani Katarzyna Gajdosz-Krzak.

Zapisy pod numerem telefonu: 664-720-195 w godzinach pracy sekretariatu

Niewielkie grupy zapewnią komfort zajęć, pozwolą na indywidualne podejście do uczestników, efektywniejszą pracę, a także będą miały wpływ na bezpieczeństwo sanitarne.

Nowe media mają zarówno zalety jak i wady. Na ich korzyść przemawia m.in. łatwość dostępu i szybkość publikowania, zmieniania i aktualizowania treści, duży zasięg, interaktywność. Z uwagi na to, że narzędzia informatyczne stwarzają możliwość zamieszczania wiadomości praktycznie przez każdego niezwykle istotne jest posiadanie umiejętności krytycznej oceny publikowanych treści, ich selekcjonowania. Negatywnym zjawiskiem występującym w mediach cyfrowych jest także agresja słowna/ hejt, z którym można spotkać się czytając np. komentarze pod artykułami na serwisach informacyjnych czy w mediach społecznościowych. Interesującym zagadnieniem jest także tzw. netetykieta, czyli zbiór zasad/ reguł właściwego zachowania w sieci. Powyższe zagadnienia będą stanowiły przedmiot warsztatów. Ponadto ich uczestnicy, w asyście trenera, będą tworzyć treści dziennikarstwa internetowego, komunikaty, fotorelacje, materiały filmowe tj. reportaże, wywiady, a efekty ich pracy będą publikowane w kanałach komunikacyjnych prowadzonych przez Sądecki UTW - Biuletyn Sądeckiego UTW, profil na Facebooku, kanał w serwisie YouTube. 

info dofinansowanie