[03-08-2021] WARSZTATY „SM@RT SENIORZY W ŚWIECIE NOWYCH MEDIÓW”

JUŻ WKRÓTCE SĄDECKI UTW BĘDZIE PROWADZIŁ ZAPISY NA WARSZTATY „SM@RT SENIORZY W ŚWIECIE NOWYCH MEDIÓW” z zakresu mediów cyfrowych, komunikacji medialnej i wizerunkowej z użyciem nowych technologii. Zajęcia dedykowane są osobom w wieku 60+, które posiadają podstawowy lub średni poziom zaawansowania w obsłudze komputera oraz korzystania z Internetu.
 
Więcej informacji będzie można uzyskać pod nr tel. 664 720 195.
 
Zajęcia organizowane są w ramach projektu pt. „Sm@rt senior w świecie nowych technologii” współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych tj. wiedzy, praktycznych umiejętności, a także kształtowanie postaw w zakresie korzystania z technologii cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa informatycznego, wśród osób w wieku 60+, kobiet i mężczyzn, mieszkańców Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego.