[06-07-2021] Jak w warunkach pandemii realizowane jest prawo osób starszych do ochrony zdrowia pod względem dostępności szczepień przeciw COVID 19".

Warto wiedzieć !
 
Zapraszamy do lektury raportu „Jak w warunkach pandemii realizowane jest prawo osób starszych do ochrony zdrowia pod względem dostępności szczepień przeciw COVID 19", który opracowany został przez dr Marię Źrałek z Wyższej Szkoły Humanitas i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.