Projekt "Kompleksowy program edukacji kulturalnej dla osób dorosłych".

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt "Kompleksowy program edukacji kulturalnej dla osób dorosłych".

Projekt jest skierowany do osób dorosłych w wieku 50+ z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, a jego celem jest rozwinięcie kompetencji kulturowych uczestników działań poprzez edukację kulturalną i animację kultury, zachęcenie do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Zadanie ma także kształtować postawy prospołeczne, zachęcać do większej aktywności społecznej, obywatelskiej, integrować, przeciwdziałać stereotypom.

Działania zaplanowane w projekcie:

  • cykl "Spotkanie z artystą"
  • warsztaty artystyczne "rękodzieło artystyczne i sztuka użytkowa"
  • warsztaty "architektura wnętrz"
  • warsztaty "fotografia"
  • warsztaty artystyczne "malarstwo"

Projekt jest realizowany w terminie 1 maja - 31 grudnia 2021 r. na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dot. zagrożenia koronawirusem.

Informacje o działaniach projektowych będą sukcesywnie ukazywać się na stronie internetowej Stowarzyszenia, będą też przekazywane na wykładach i spotkaniach słuchaczy oraz będą rozsyłane mailowo.

stopka projektowa kompleksowy program edukacji kulturalnej dla os dorosłych