[02-03-2021] Projekt "Wiosna dla sądeckiego seniora".

W okresie 1 marca - 28 maja Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy wspraciu finansowym Województwa Małopolskiego realizuje projekt WIOSNA DLA SĄDECKIEGO SENIORA.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności edukacyjnej sądeckich seniorów w wymienionym powyżej okresie poprzez stworzenie merytorycznie wartościowej oferty edukacyjnej on line.

W ramach projektu przygotowane zostaną: 

  • samouczki artystyczne - prezentacje edukacyjne, zapoznające z technikami artystycznymi, materiałami plastycznymi,  pokazujące krok po kroku jak wykonać dany przedmiot.  
  • wykłady online - prezentacje edukacyjne obejmujące swoją tematyką zagadnienia prozdrowotne, związane z historią, kulturą, naukami przyrodniczymi.

Slajd01a oznaczenie projektowe